Kérdés: Kiadható-e haszonbérletbe és milyen arányban az a szántó, aminek 1/4-1/4 részét a testvéremmel közösen örököltük 2019-ben, a fennmaradó 1/4-1/4 részt pedig ebben az évben vásároltuk meg a másik két tulajdonostól, és most a testvérem az ő részét ajándékozási szerződéssel nekem adná.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nincs akadálya a szántó haszonbérletbe adásának. Az Ön által leírtak alapján 3/4 részben lesz a tulajdonosa ennek a területnek.