Kérdés: Én örököltem egy lakótelepi lakás 1/2-ed részét édesapámtól. A másik 1/2-ed a volt felesége része volt. Elváltak és egymás nevére holtig tartó haszonélvezeti jogot ajándékoztak. Édesapám elhunyt 10 éve. A volt feleség elajándékozta a részét az unokájának, és erre is haszonélvezetet alapított.
Lekértem a tulajdoni lapot és az úgy néz ki, hogy nem lett rám terhelve a haszonélvezet. Én vagyok a II/4-es tulajdonos. Édesapám volt a II/2-es, és a tulajdonlap III. részén a haszonélvezeti jog bejegyzés rá utal, és nem rám.Tehát a volt feleségnek 2 haszonélvezeti jog van bejegyezve, egyik a II/5-ös unoka nevére, a másik a II/2-es elhunyt édesapáméra. Kérdésem: engem akkor terhel haszonélvezet vagy sem?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben holtig tartó haszonélvezete van a volt feleségnek akkor igen az Ön tulajdonrészét is terheli a haláláig, utána már nem .