Kérdés: Segítségét szeretném kérni abban, hogy egy ingatlan tulajdonosa honnan értesülhet az ingatlana haszonélvezőjének az elhalálozásáról, ha a viszony közöttük megromlott. Valamint a haszonelvező halotti anyakönyvi kivonatához hogyan juthat majd hozzá?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A haszonélvezeti jog jogosultjának halála esetén az illetékes földhivatalnál kell kérelmet előterjeszteni a jogosult haszonélvezeti jogának törlése iránt. A halotti anyakönyvi kivonatot (elég a hiteles másolat is) az illetékes helyi anyakönyvvezetőnél lehet megigényelni, de ehhez igazolni kell az Önök között lévő rokoni vagy jogi kapcsolatot. Ezt követően kell az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítására vonatkozó kérelmet benyújtani a földhivatalnál, mely az interneten is elérhető. Információk a Földhivatalból és a Polgármesteri Hivatalból szerezhetőek be, a jogalap igazolása után.