Kérdés: Tulajdonomban álló ingatlant életvitelszerűen használok, haszonélvezettel terhelten. A haszonélvezővel megromlott a viszony, emiatt ügyvéden keresztül megkeresett, hogy használati díjat követel tőlem. Jogosan követeli rajtam a díjat? Illetve bármilyen indok nélkül kitehet a lakásomból? Másik kérdés: a haszonélvezővel egy másik ingatlant osztatlan közös tulajdonban birtoklunk 1/2-1/4 arányban (a másik 1/4 rész a testvéremé). Amennyiben ő élni kíván a haszonélvezetével, én beköltözhetek-e “mellé” az osztatlan közös tulajdonba? Harmadik kérdés: korábban egy olyan ajánlatot kaptam, hogy az 1/2 rész felét szándékában áll részemre elajándékoznia, amennyiben arra az ingatlanra haszonélvezetet alapítok számára. Ebben az esetben milyen jogokat, és milyen rendszerességgel gyakorolhatok felette? Illetve köteles-e számomra kulcsot biztosítani az ingatlanhoz? (Tudta nélkül nem járnék be, csak ha elhunyna, akkor nem tudnék az ingatlanra bejutni).

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ha a tulajdonosnak egy haszonélvezeti joggal terhelt lakása van, kizárólag arra jogosult, hogy a lakással rendelkezzen, azaz azt eladja, elajándékozza,vagy adott esetben megterhelje. Fontos lenne tudni az első és második esetnél a tulajdoni hányadokat, illetve, hogy a haszonélvezet ezekből mire terjed ki pontosan. Harmadik esetre adott válasz: a tulajdonjogok elosztásának arányán kívül annyi változás történne, hogy mint az első esetben is a haszonélvezettel leterhelt ingatlan felett Ön csak úgy tudja birtokolni, amennyiben a haszonélvező nem él ezzel a jogával.