+36 20 966 2061 info@jogomvan.hu

Kérdés: Érdeklődnék, hogyan lehet a haszonélvezeti jogot töröltetni, ha a haszonélvező már több, mint 4 éve meghalt. Nem a közjegyzőnek kellett volna? Most eladóvá került az ingatlan és így probléma van.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben a haszonélvezeti jog jogosultja elhalálozott, a haszonélvezeti jog törléséhez az eredeti halotti anyakönyvi kivonat, vagy hiteles másolatának benyújtása szükséges, mely esetben nincsen kötelező jogi képviselet. A földhivatalban tudja benyújtani az erre irányuló kérelmét a halotti anyakönyvi kivonatot mellékelve. A kérelemnek tartalmaznia kell: A kérelmező nevét, állampolgárságát, lakcímét, személyi azonosító számát, az érintett ingatlannak (település és helyrajzi szám szerinti), valamint annak a jognak a megjelölését, amelynek törlését kérik.