Kérdés: Van egy lakás, melynek tulajdonosa vagyok, de haszonélvező lakja. Sajnos kaotikus körülmények vannak a lakásban. Már ÁNTSZ is volt kint, valamint az alatta lakó is panaszt tett, mert beázik. A bűz elviselhetetlen. A szemét méter magasan áll bent, valamint csótányok szaladgálnak. A haszonélvező nem akar sem beengedni, sem hagyni, hogy elhárítsam a problémát (dugulás, csőtörés). Van-e jogom, mint tulajnak mégis bemenni, valamint ezeket megcsinálni? Esetleg a lakás amortizálásának helyreállítását végrehajtani?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A Polgári Törvénykönyv szabályai szerint a tulajdonos jogosult a haszonélvezet gyakorlását ellenőrizni. Ha a haszonélvező a dolgot nem rendeltetésének megfelelő módon használja vagy rongálja, illetve rendeltetését meg nem engedett módon megváltoztatja, továbbá ha a dolognak a haszonélvezet megszűntével való visszaadását egyébként veszélyezteti, a tulajdonos megfelelő biztosítékot követelhet, ha tiltakozása nem vezetett eredményre. Ha a haszonélvező nem ad megfelelő biztosítékot, a bíróság a tulajdonos kérelmére a haszonélvezeti jog gyakorlását biztosíték adásáig felfüggesztheti. Ez egy peres eljárás, ezt kellene megindítania.