Kérdés: Van a tulajdonomban egy ingatlan, (kizárólag egyedül az én tulajdonom), melyen édesanyámnak haszonélvezeti joga van, és jelenleg bérbe van kiadva. Kérdésem a következő:
– Megszabhatja-e a haszonélvező a bérleti díj mértékét?
– Kinek kell a lakbér után adózni, ha velem kötnek bérleti szerződést, de a pénz a haszon-élvezőhöz kerül, mivel igényt tart a lakás hasznára?
– Eladhatom-e a tulajdonjogomat az albérlőknek (vagy másnak), akik ezután a tulajdon jogán esetleg tovább lakják az ingatlant, de már nem fizetnének ugye lakbért?
– Igényt tarthatok jog szerint a lakbér felére?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ellenérték fejében a haszonélvezeti jog gyakorlását a haszonélvező akkor engedheti át, ha a tulajdonos – azonos feltételek mellett – a dolog használatára, hasznosítására vagy a dolog hasznainak szedésére nem tart igényt. A haszonélvező bérbe adhatja az ingatlant, így megszabhatja  a bérleti díj mértékét, de ebben az esetben Ön azonos feltételek mellett válik jogosulttá az ingatlan használatára. Javaslom, hogy amennyiben a bérleti díjat az Édesanyja kapja meg, kösse meg a lakásbérleti szerződést az Édesanyja a bérbevevővel, így mint bérbeadó neki kell a bérbeadásból származó jövedelem után adóznia. Saját tulajdonú ingatlanát eladhatja a haszonélvezeti joggal megterhelten is. Amennyiben Ön igényt tart a bérleti díj felére, így kell megkötni a bérleti szerződést, amelyben a tulajdonos és a haszonélvező a bérleti díj 50-50 százalékban történő megosztásával szerepel bérbeadóként, azonban ebben az esetben Önnek is van adózási kötelezettsége.