Kérdés: A lakás, amiben lakom a nagykorú lányom tulajdona, melynek egészére a férjemmel holtig tartó, közösen gyakorolt haszonélvezeti jogunk van. Átengedheti-e egyikünk a haszonélvezeti jogát ingyenesen vagy bérbe adhatja-e azt a másik haszonélvező vagy a tulajdonos beleegyezése nélkül? Ha igen, akkor a lakás felére vagy egészére vonatkozhat az ingyenes átengedés vagy a bérbeadás?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A haszonélvező a haszonélvezeti jogot nem ruházhatja át, de a birtoklás, a használat és a hasznok szedése jogának gyakorlását átengedheti ingyenesen a tulajdonos beleegyezése nélkül. Ellenérték fejében a haszonélvezeti jog gyakorlását a haszonélvező akkor engedheti át, ha a tulajdonos – azonos feltételek mellett – a dolog használatára, hasznosítására vagy a dolog hasznainak szedésére nem tart igényt. A másik haszonélvező beleegyezése nem szükséges, azonban a leírtak alapján csak a fél ingatlan haszonélvezet kapcsán lehet ezt megtenni.