Kérdés: Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy édesanyám és két testvére 10 éve, édesapjuk után megörökölték a szülői ház felét, majd idén édesanyjuk halála után a másik felét is, egyenlő arányban. Időközben az egyik testvér 2 éve beköltözött az ingatlanba és a tulajdonjogáról lemondott a gyermekei javára, így már csak haszonélvezeti joga van. Érdeklődni szeretnék, hogy hagyatéki eljárás után a tulajdonjog, illetve haszonélvezeti jog arányában van-e lehetőség az ingatlanban élő személytől lerekeszteni területet vagy albérletként kiadni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen.