Kérdés: Ketten (anya és fia) vásárlás útján 1/2-1/2 tulajdont szereznek egy 19 millió Ft-os lakóingatlanon. Az anya (51-65 év közötti) javára holtig tartó haszonélvezeti jogot alapítanak a fia tulajdonrészére azzal a megállapodással, hogy a haszonélvezeti jog tulajdonosa készpénzben megfizeti a másik tulajdonos számára a bejegyzett haszonélvezeti jog értékét. Ez az érték a 9,5 millió Ft-os 1/2 tulajdonra vetítve 2,85 millió Ft. Jól gondoljuk-e, hogy ennek a korrekt elszámolási módja az, ha a 9,5-9,5 millió Ft vételár kifizetését követően, vagy azzal egy időben a haszonélvezeti jogot szerző anya a vételáron felül megfizet + 2,85 millió Ft-ot is a fiának? A másik gondolatunk, hogy a vételárat az alábbiak szerint fizetik meg: haszonélvezeti jogot szerző anya: 8.075.000 Ft + 2.850.000 Ft, fia: 8.075.000 Ft (összesen: 19 millió Ft). Látszólag mindkét megoldás logikus, de számszakilag eltérő megoldásra vezet. Melyik a helyes számítás?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az első.