Kérdés: 10 évvel ezelőtt vásárolt a vér szerinti apa gyermekei nevére egy lakást életfogytig tartó haszonélvezeti joggal az ő nevére bejegyezve. Az eltelt 10 évben semmilyen kapcsolat nem volt a gyerekeivel, akik időközben nagykorúvá váltak, szeretnék eladni a lakást, ezért megpróbálták felvenni a kapcsolatot az apával (haszonélvező) a BVOP-n keresztül, mert akkori utánajárással kiderítették hogy valahol börtönben van. Sajnos a magyar jog a bűnözők jogait jobban védi, ezert nem adtak ki semmilyen információt a vér szerinti gyerekeknek, hogy hol és meddig van fogva tartva. Többszöri levélváltás után ( ügyvédi segítséggel) azt a választ kapták, hogy az apa (haszonélvező) nem kívánja felvenni a kapcsolatot a gyerekeivel (lakás tulajdonosaival, 1/2-1/2 részben). A kérdésem, milyen indokkal lehet megszüntetni vagy felfüggeszteni a haszonélvezeti jogot a kúriánál, illetve elindítani egy eljárást? A tulajdonosoknak nincs kulcsuk, és beleegyezés nélkül megkezdték a felújítást.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A Kúriánál nem, első fokon eljáró bíróságnál lehet a haszonélvezeti jog megszüntetését és felfüggesztését kérni. A haszonélvezőt bírósági úton haszonélvezeti jogáról történő lemondásra kényszeríteni nem lehet, arról a haszonélvező önként ingyenesen vagy ellenérték fejében mondhat le. A tulajdonosnak joga van a haszonélvezet gyakorlását ellenőrizni. Ha a haszonélvező a dolgot rendeltetésének meg nem felelő módon használja, rongálja, vagy a dolognak a haszonélvezet megszűntével való visszaadását egyébként veszélyezteti és a tulajdonos tiltakozása nem vezetett eredményre, a tulajdonos biztosítékot követelhet. Ha a haszonélvező nem ad biztosítékot, a bíróság a tulajdonos kérelmére a haszonélvezeti jog gyakorlását biztosíték adásáig felfüggesztheti – ekkor van tehát lehetőség a haszonélvezeti jog gyakorlásának felfüggesztésére, de korlátozott ideig.