Kérdés: 1 évre kötöttem bérleti szerződést úgy, hogy utána megvásárolom az ingatlant, de rejtett hibák sora merült fel és a tulajdonos nem segít benne.Tarthatatlan, hogy pld. rossz a fűtés, rossz a bojler. A felmondásban kérnék segítséget. Ki kell-e fizetnem a fennmaradó hónapokat?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A szerződés nélkül pontos választ nem tudunk adni Önnek, ám a Ptk. az alábbiakról rendelkezik: A bérbeadó a karbantartási kötelezettségét a) életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető, továbbá a lakás vagy a szomszédos lakás rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák esetén késedelem nélkül; b) egyéb esetben az épület karbantartásával vagy felújításával egyidejűleg köteles teljesíteni. A Lakástörvény kimondja: A bérlő a szavatossági hiba elhárításához szükséges munkát a bérbeadó helyett és költségére elvégezheti, ha a hiba elhárításáról a bérbeadó a bérlő írásbeli felszólításában megjelölt megfelelő határidőben nem gondoskodik. A bérbeadó köteles gondoskodni a) az épület karbantartásáról; b) az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról; c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, továbbá e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről. (2) Az épülettel, illetőleg a közös használatra szolgáló helyiségekkel és területtel összefüggő – az (1) bekezdésben nem említett – egyéb kötelezettségek teljesítésére a felek megállapodása az irányadó. (3) A feleknek meg kell állapodniuk abban is, hogy a bérlő a bérbeadótól átvállalt kötelezettség teljesítése esetén milyen mértékű lakbérmérséklésre tarthat igényt. Ha az Ön által említett problémák felmerültek, akkor azokat a tulajdonos köteles kijavítani. Javaslom, szólítsa fel írásban a tulajdonost a hibák kijavítása végett azzal, hogy a javítás költségeit le fogja vonni a bérleti díjból, hiszen azzal tartozik Önnek a Ptk. alapján.