Kérdés: Határozott idejű, majd 12 hónap múlva határozatlanná váló lakásbérleti szerződésünkben a felmondással kapcsolatban az alábbi mondatok szerepelnek: “Amennyiben a Bérlő a Bérleti jogviszonyt 12 hónapon belül rendes felmondással felmondja, úgy a kaució összegéről lemond és annak teljes összege Bérbeadónál marad bánatpénzként. Felek a szerződést határozatlan, de legkevesebb 12 hónapos időtartamra kötik. A bérleti jogviszony ezen időszaka alatt rendes felmondással nem mondható fel Bérbeadó részéről. A szerződés egyoldalúan, rendes felmondással – a bérleti jogviszony egy éves fennállását követő hatállyal – írásban, indoklás nélkül, az érintett hónap 15. napjáig előterjesztett nyilatkozatban, a következő hónap végére mondható fel. A szerződést a Felek közös megegyezéssel írásban bármikor felbonthatják vagy módosíthatják.” A kérdésem a következő: Felmondhatjuk-e rendes felmondással (a kaució bukásával) a szerződést a 12 hónap letelte előtt?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen.