Kérdés: Szeretnék tanácsot kérni. A férjem a vállalkozása során rengeteg mínuszt felhalmozott. Az én nevemen van a lakás, ami Fundamenta hitellel terhelt. Mivel előtte kötöttünk hazásságot tudom, hogy fele az övé. Ki örökli a sok adósságot, ha vele valami történik? Van egy 4 éves kisfiunk is. Hazássági vagyonjogi szerződés vagy a válás, ami ésszerűbb? Illetve aki nem tud fizetni a vállalkozásában, akkor az milyen büntetésre számítson? Előre is köszönöm a választ!

Válasz: Tisztelt Kérdező! Kérdéseire többféle megoldás létezik. Az, hogy az Ön nevén lévő ingatlan közös tulajdonnak minősül e attól függ, hogy esetlegesen nem egy különvagyonba tartozó pénzből szerezte-e. Különvagyonnak minősül házassági vagyonjogi szerződés megkötése nélkül is pl. a házastársi vagyonközösség fennállása alatt az egyik fél által örökölt vagy részére ajándékozott vagyontárgy és részére nyújtott ingyenes juttatás. Tehát, amennyiben bizonyítható, hogy a lakást örökségből vásárolta, máris külön vagyonnak minősülhet az ingatlan. Amennyiben ezen lehetőség nem adott, a törvényes vagyonjogi rendszer (vagyis a házastársi vagyonközösség) MELLETT választható ún. alternatív vagyonjogi rendszer. A Ptk. két ilyen rendszert nevesít: a közszerzeményi rendszert, illetve a vagyonelkülönítési rendszert. A vagyon elkülönítési rendszer lényege: a házastársi vagyonközösséget a jövőre nézve teljesen vagy egyes, konkrétan meghatározott vagyonszerzések tekintetében kizárják. A házastársak egyikének vagyonszerzése nem hat ki a másik fél vagyonára, egymással szemben semmilyen igényük nem keletkezhet. A felek a házassági életközösség fennállása alatt a vagyonukat önállóan használják és kezelik, azzal önállóan rendelkeznek és tartozásukért önállóan felelnek, egymás tartozásaiért nem felelnek. A közszerzeményi rendszer: a házastársnak az életközösség alatt keletkezett vagyongyarapodás arányos részére a másik házastárssal szemben kötelmi igényt biztosít. Közszerzemény alatt az a tiszta vagyoni érték értendő, amely a házastársnak az életközösség megszűnésekor meglévő vagyonában a házastársakat terhelő adósság rá eső részének és a különvagyonának a levonása után fennmarad. Öröklés vonatkozásában: lehetőség van öröklésről lemondásra (ez csak az örökhagyó életében, írásbeli szerződésben, egészben vagy részben lemondhat az öröklésről). Illetve az öröklés megnyílása után lehetőség van az örökség visszautasítására. Az örökség az örökhagyó halálával nyílik. Utolsó kérdésével kapcsolatban sokkal több információra lenne szükség, hogy tisztázni lehessen, milyen szankció várható a vállalkozással kapcsolatos fizetésképtelenséggel kapcsolatban.