Kérdés: Korlátozó gondnokság alatt lévő személy köthet-e házasságot a gyámhatóság előzetes engedélye nélkül abban az esetben is, ha a gondnok és a gondnokolt szeretnének összeházasodni? Megszűnik a gondnokság, ill. kérvényezni kell a gyámhatóságnál? Kihez kell fordulni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Több információ szükséges a kérdés pontos megválaszolásához. Pl. részleges vagy teljesen korlátozó gondnokságról van szó? Ha csak részleges akkor az milyen ügycsoportokra terjed ki?