Kérdés: A lányom 2006-ban kötött házasságot és ekkor rendelkezett egy általunk vásárolt kertes családi házzal. Mivel a férje rendelkezett saját lakással a ház kihasználatlanul állt. A lányom 2011-ben egy vidékfejlesztési pályázat keretén belül a nevére szóló 65%-os vissza nem térítendő támogatással végzett beruházást az ingatlanon az őstermelői tevékenységéhez. A 35% önrészt a beruházási idő alatt saját forrásból és saját munkával én, mint szülő biztosítottam. A beruházás öt éves fenntartási kötelezettsége minden felelőssége a lányomat terhelte. Az őstermelői tevékenységből származó minimális hasznot a család költségeire fordították. A fenntartási kötelezettség után az ingatlan eladásra került (a tulajdonlapon 1/1 tulajdon). A lányom elvált, a volt férj igényt tart az ingatlan eladásából származó összeg 50%-ára, mint házastársi közös vagyonra. Mivel a beruházáshoz semmivel sem járultak hozzá a saját jövedelmükből ez az ingatlan mindvégig a lányom külön vagyona?  A férj követelése indokolt?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Jelen esetben a férj követelését pusztán a tulajdoni lap, illetve a beruházáshoz hozzá nem járulás alapján nem lehet kizárni, ugyanis házassági vagyonközösség esetén egyrészt a házastársak közös vagyonába tartoznak azok a vagyontárgyak, amelyeket a házasság alatt együtt, vagy külön szereznek, a szerzésben történő közreműködésükre tekintet nélkül, másrészt e vonatkozásban nem a közhiteles rendszerekben (pl. ingatlan-nyilvántartás) szereplő információk lesznek az irányadók. A kérdés pontos megválaszolásához tudnom kellene azt, hogy mikor jött létre az életközösség a lánya és a volt férje között, és ehhez képest a lánya mikor lett az ingatlan tulajdonosa (illetve az miként meg végbe, tekintettel arra, hogy Önök vásárolták). Amennyiben ugyanis ekkor már élettársak voltak, az ingatlan közös vagyon (nak minősülhet, e tekintetből is fontos lenne tudni, miként lett a lánya tulajdonos), legfeljebb az Ön által biztosított 35% önerő vonatkozásában lehet vitatni, hogy annak adásának szándékára tekintettel közös vagyonnak, vagy külön vagyonnak minősül-e. Amennyiben az ingatlan lánya általi megszerzésekor nem éltek életközösségben, akkor az ingatlan maga külön vagyon, az Ön által biztosított 35% önerő szintén vitatható, azonban a támogatás közös vagyonba tartozik.