Kérdés: Férjem házasságkötésünk előtt (2007-ben) deviza alapú személyi kölcsönt vett fel, melyet nem fizetett, ezért jogerős ítélet van a követelés megfizetésére. Ingatlanunkra már a per megkezdése előtt végrehajtási jogot jegyeztetett be a végrehajtó cég. Hogyan hat a házasság idején megszerzett közös vagyonra a házasság előtti tartozás végrehajtása? Házastárs felel-e bármilyen vagyonával a tartozás megfizetéséért? Ingóságot mikor foglal a végrehajtó? Mi történik, ha nem tudom igazolni, hogy bizonyos használati tárgy csak az enyém? A bírósági ítéletben devizában lett meghatározva a követelés összege. Vonatkozik-e ezen összegre a 2015. évi CXLV. forintosítási törvény? Milyen árfolyamon kell számítani a tartozás összegét? A végrehajtó a kifizetés napján érvényes árfolyamon akarja megfizettetni a követelést. Jogos ez a számítási mód?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A házasság előtt keletkezett tartozás és ennek a kamata a kölcsönszerződést kötő fél, tehát férje különvagyonát terheli, ezért ő tartozik érte felelősséggel. A bírósági végrehajtásról szóló törvény lehetővé teszi, hogy a végrehajtó lefoglalja és értékesítse az egyik házastárs tulajdonában lévő ingóságokat és más hasonló vagyontárgyakat akkor is, ha a végrehajtás csak a másik házastárs ellen folyik. Ilyen esetben, aki ellen a végrehajtás nem folyik, a lefoglalt vagyontárgyat akkor mentheti ki a végrehajtás alól, ha bizonyítja, hogy a vagyontárgy az ő különvagyonához tartozik (pl. házasságkötés előtt szerzett vagyon), ha nem tudja bizonyítani, akkor nem tudja más módon mentesíteni az értéktárgyat. Abban az esetben, ha a vagyontárgyat a végrehajtó olyan tartozás miatt foglalta le, amiért a felelősség kizárólag az egyik házastársat terheli, akkor a másik házastárs igényperrel kérheti a vagyontárgy foglalás alóli feloldását a közös vagyonból rá eső hányad erejéig. Abban az esetben foglalja le a végrehajtó az ingóságokat, ha az adós a végrehajtható okiratban feltüntetett kötelezettségét önként nem teljesítette, amennyiben ezen okiratot postán kézbesítették, akkor 45 napon belül a végrehajtó elvégzi az ingófoglalást, amíg ez nem következik be, addig van lehetőség önkéntes teljesítésre. Ezen felül jelen esetben a követelés vonatkozásában alkalmazható a 2015. évi CXLV. törvény rendelkezései. Amennyiben a 2015. december 1. napját megelőző három hónapban a törlesztő részlet forinttól eltérő devizanemben fizetendő, úgy a forintra átváltásnál alkalmazott árfolyam a 2015. augusztus 19. napján az MNB által hivatalosan jegyzett devizaárfolyam, ellenkező esetben a más pénznemben meghatározott pénztartozást a teljesítés helye szerinti jegybank által a teljesítés idején meghatározott árfolyam alapján kell átszámítani.