Kérdés: Alapítvány megszüntetése körében kérdeztem egy ügyvédet, aki előre elkért 30 ezer forintot konzultációs díjként. A konzultáció során a Ptk. felolvasásán kívül érdemi segítséget nem tudott nyújtani, sőt rendre rossz gyakorlati válaszokat adott a Ptk. alapján. Mivel nem voltam megelégedve a válaszaival új ügyvédhez fordultam, aki kijavította a válaszait és megoldotta a problémámat. Mivel teljesen hibás válaszokat kaptam az első ügyvédtől 30 ezer forintért cserébe, ezért írtam neki, hogy legalább az ár felét fizesse vissza, ha már érdemi segítséget nem tudott nyújtani, de nem válaszol megkeresésemre. Mit lehet tenni ilyen helyzetben, hogy másokat ne vágjon át az ügyvéd úr?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az ügyvéd a tevékenysége ellátásáért polgári-, büntető- és fegyelmi felelősséggel tartozik. Polgári jogi felelőssége körében az ügyvéd a tevékenységével okozott kár megtérítéséért a Polgári Törvénykönyv szerint felel, azaz köteles a tevékenysége során másnak jogellenesen és vétkesen okozott kárt megtéríteni. Peres eljárást indíthat,  az Önnek okozott kár megtérítése kapcsán, illetve az Ügyvédi Kamaránál panaszt tehet.