Kérdés: 1. Beadható-e ugyanarra a hitelkártya követelésre 2 db keresetlevél? Található rá valahol paragrafus? 2. Honnan lehet letölteni papír alapon a
P20-22-02 nyomtatványt?

Válasz: Tisztelt kérdező! 1.Beadható bármennyi, de egy, a legkorább beérkező keresetlevél alapján fog megindulni a per (mindenesetre a további perindítás rosszhiszemű lesz). 2. Amennyiben magánszemélyként adja be a keresetlevelet, úgy írásban, postai úton teheti meg. A P20 nyomtatványok jogi képviselőkre vonatkozó nyomtatványok, azok papír alapon nem használhatóak!!!