Kérdés: Köszönöm, hogy egy ilyen fórumon keresztül segítséget nyújt! A párbeszéd sebessége sajnos heti egy gondolatváltást tesz lehetővé. A “Hűségidő lejárata utáni ár” témakörben egyszer már nyilatkozott, hogy “Nincs erre vonatkozó jogszabály.” A “2017. évi LXXXVIII. törvény az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról *” ezt a kérdést próbálja szabályozni. Ezért kértem az Ön segítségét, hogy az adott törvényt értelmezze. Mert az adott törvény időkorlát nélkül azt jelenti, hogy a szolgáltató soha nem emelhet árat!? Megjegyzések: ( A “link:” azt jelenti, ahol az adott információ megtalálható az interneten.) (A link végén a 88.TV után nincs pont, mert akkor nem működik.)

Válasz: Tisztelt Kérdező! A törvény 4. §-a alapján „amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz – így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, módosul a kínált csatornák összetétele vagy a szolgáltatás tartalma – az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.” A díj emelkedhet, ebben az esetben az előfizető jogosult egyoldalúan megszüntetni a szerződést.