Kérdés: Köztisztviselői munkaviszonyom 2023.03.31-én közös megegyezéssel megszűnt. Azóta sem kaptam meg az időarányosan megillető cafeteriát. Már írtam egy nem hivatalos levelet a jegyzőnek ez ügyben, de még csak válaszra sem méltatott. Hová fordulhatok annak érdekében, hogy megkapjam a szerintem jogos követelésem? Van-e elévülés idő?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Azt javaslom, küldjön tértivevényes levelet a munkáltatónak. Az elévülési idő 5 év. A jegyző ilyen kérdéssel nem foglalkozik (hacsak nem ő volt a munkáltatója).