Kérdés: Polgári peres eljárásban felperesként az első fokon eljáró törvényszék előtt teljes költségmentességben részesültem. Az alperes viszont keresetet terjesztett elő, amelynek illetékét megfizette. Az ítéletet az alperes megfellebbezte. A másodfokon eljáró ítélőtábla a törvényszék ítéletét hatályon kívül helyezte és új eljárásra utasította, mivel nem arra jogosult bíró hozott ítéletet. Az illetékek megfizetéséről az első- és másodfokú bíróság is határozott az első-és másodfokú eljárás során. A megismételt elsőfokú eljárás kezdetekor bejelentettem, hogy már nem vagyok jogosult sem költségmentességre, sem költségfeljegyzési jogra. Keresetemen nem változtattam. A törvényszék a megismételt eljárásban az általam előterjesztett keresetre vonatkozó teljes illeték megfizetésére kötelezett. Az alperest a megismételt eljárás során nem kötelezte illetékfizetésre, holott viszontkeresetét fenntartotta. Kérdésem, hogy jogszerűen járt-e el a bíróság? Jogosan rótta-e ki rám az illeték megfizetését?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A pontos válaszhoz látnunk kellene a per iratait, hiszen nem tudjuk a bíróság mivel indokolta döntését.