Kérdés: Felmerült a gyanú, hogy a telekszomszédom kb. 20 évvel ezelőtt az én telkemre építette a tégla-beton kerítését. Akkor még nem én voltam a tulajdonos. Ha a föld kimérés alátámasztja a feltevést, lehet-e még kártalanítást kérni?

Válasz:  Tisztelt Kérdező! A Ptk. úgy fogalmaz, hogy a telekhatáron túl építkezővel szemben a szomszéd léphet fel, mégpedig követelheti, hogy a jóhiszemű túlépítkező a beépített rész használatáért és a beépítéssel okozott értékcsökkenésért adjon kártalanítást vagy a beépített részt vásárolja meg, ha a föld megosztható; vagy az egész földet vásárolja meg. Rosszhiszemű túlépítés esetén a szomszéd követelheti, hogy a rosszhiszemű túlépítő az épületet bontsa le; vagy a saját földjét és az épületet – a föld és az épület értékének megtérítése ellenében – bocsássa tulajdonába. Az viszont egy más kérdés, hogy az akkor már nem az Ön telekrésze, mivel a szomszéd elbirtokolhatta.