Kérdés: Egy élettárs családi nézeteltérés miatt kitiltotta a tulajdonos hölgy gyerekeit a lakásból. Az élettárs nincs bejegyzett élettársi viszonyban a tulajdonossal, tulajdonjoga sincs az ingatlanban, nincs is oda semmilyen formában bejelentve, csak 20 éve az ingatlanban tartózkodik életvitelszerűen. Tulajdonjoga tehát kizárólag a hölgynek van. A kérdésem, hogy ebben az esetben a tulajdonos gyermekei jogilag elsőbbséget élveznek-e, ha látogatás céljából be akarnak menni az ingatlan területére, és joguk van-e további nézeteltérés esetén az élettársat ideiglenes távozásra szólítani.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A tulajdonos döntheti el, hogy ki tartózkodhat a lakásban.