Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr! Nagyon szépem köszönöm a válaszát, amit az “Egy lakást szeretnénk vásárolni, amire már előszerződést is kötöttünk az eladóval. Viszont úgy tűnik a vétel, mivel a lakás még nem képezi az…..” kezdetű kérdésemre írt. Igen, fizettünk előleget is és foglalót is, illetve az ügyvédnek kifizettük a végleges adásvételi szerződésért járó díjazást is (egy ügyvédünk van, az ingatlanos ügyvédje, aki az előszerződést és a rendes szerződést is elkészítené majd). Ilyen esetben változik valami, abban amit Ön írt? Hatályát veszti így is a szerződés? Visszakapjuk a kifizetett összegeket, vagy jogosultak vagyunk esetleg a foglaló kétszeresére? Nem tudom, hogy lenne-e mód a teljes előszerződés Önhöz való elküldésére? Nagyon szépen köszönöm!

Válasz: Tisztelt Kérdező! Sajnos így látatlanban nem tudunk pontosabb információval szolgálni. A foglalóról a Ptk. az alábbiak szerint rendelkezik: 6:185. § [Foglaló] (1) A másik félnek fizetett pénzt akkor lehet foglalónak tekinteni, ha annak fizetésére a kötelezettségvállalás megerősítéseként kerül sor, és ez a rendeltetés a szerződésből egyértelműen kitűnik. (2) Ha a szerződést teljesítik, a tartozás a foglaló összegével csökken. Ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár. (3) A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. (4) A foglaló elvesztése vagy kétszeres visszatérítése a szerződésszegés következményei alól nem mentesít. A kötbér és a kártérítés összege a foglaló összegével csökken. (5) A túlzott mértékű foglaló összegét a kötelezett kérelmére a bíróság mérsékelheti. Mivel nem tudjuk pontosan, hogy miért nem valósul meg – még azért a december 31. messze van – a szerződéskötés, azaz ki felelős annak elmaradásáért, így nem biztos, hogy a kétszerese járna Önnek vissza. Időpont egyeztetést a honlapon lévő telefonszámon tudnak kezdeményezni.