Kérdés: Az alábbi kérdésben szeretném a véleményüket kérni: Lakásomat eladásra hirdetem, vételi ajánlatot tettek rá. A vételi ajánlatnál biztosítékként 500 ezer Forintot leraktak. A lakást egy hölgy vásárolta volna meg, állítása szerint édesanyját szerette volna ott elhelyezni. A szerződéskötés előtti napon édesanyja meghalt, így ő úgy döntött, hogy a lakást mégsem akarja megvásárolni. Kéri vissza a biztosíték összegét, ami a vételi ajánlat szerint foglalónak minősül. “Vis maior” esetnek kívánják minősíteni. Valóban tekinthető annak? Mi a véleménye per esetén a bíróság a vevőjelölt javára dönt? Hangsúlyozom a lakást az édesanya nem tekintette meg, a hölgy állítása, hogy ezt csak és kizárólag azért akarta megvenni, hogy az anyja odaköltözhessen.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A vételi ajánlatból pontosan ki kell tűnnie annak, hogy az adott biztosíték az foglaló! Foglalót abban az esetben érdemes kikötni, ha biztosak az eladásban, hiszen az adásvétel meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. Az adásvételi szerződés kötelezettje, mint vevő Katalin, aki a szerződéstől elállt, így a foglalót elveszti. A per Katalin érdekében állhat, ha a fentieket vitatja, azonban neki kell majd bizonyítania is.