Kérdés: Egy lezárult ingatlan adásvétel után hónapokkal találtunk néhány értéktárgyat. Az adásvétel során csak a nagyobb ingóságokról ejtettünk szót az eladóval (bútorok, háztartási gépek stb.), a szerződésben annyit rögzítettünk, hogy “birtokbavétel napján Eladók a Vevőkkel együtt ellenőrzik, hogy az Eladók az egyeztetett mértékben kiürítették azt”. Én úgy gondolom, ahogy az ottmaradt szemét elszállításának költsége, stb. az én költségem, úgy a talált esetleg értékes tárgyak tulajdonjoga is az ingatlannal együtt “rám szállt”. Jól gondolom vagy ebben az esetben értesítenem kellene az eladót és kérésére esetleg átadni a talált tárgyakat?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Jelen esetben az ingatlan adásvételi szerződés és az ingatlan birtokba adási jegyzőkönyv tartalma az irányadó. Egyebekben, a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint, polgári jogi viszonyokban mindenkinek úgy kell eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során tehát a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően kötelesek eljárni. A szerződés és a jegyzőkönyv tartalmának ismerete hiányában azt tudom javasolni, hogy vegye fel a kapcsolatot a korábbi tulajdonossal és egyeztessenek e kérdésben.