Kérdés: 3/4 rész örökléssel és 1/4 közös tulajdon megszüntetése jogcímen tulajdonomba került egy zártkerti telek, amit mezőgazdasági művelés alól nem minősített át annak idején az örökhagyó, tehát termőföldnek minősül. Valóban nem adhatom el az ingatlant a Földtörvény értelmében 5 évig?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A hatályos jogszabályok értelmében az 5 éves időintervallum a vevőt érinti, ugyanis a vevőnek vállalnia kell, hogy a földet a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig más célra nem hasznosítja, tehát Ön eladhatja az ingatlant.