Kérdés: Segítségét szeretném kéni. 20 évvel ezelőtt apósom a kettőnk nevére, a feleségemnek és nekem ajándékozott egy víkendházat szőlővel. 20 éve én művelem, a feleségem egy ásó nyomot nem tett bele. Nagyon sok munkám és energiám van benne. Válni fogunk és szeretném a szőlőt megtartani, mivel nagyon szeretem művelni. A feleségem azt mondta azt nem kapod meg, mert az az ő szüleié volt. Jogilag hogy tudnék eljárni? Esetleg, ha az én részemet az egyik gyermekem nevére iratom? Ki szeretném fizetni, de ebben sem együttműködő.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben az ajándékozási szerződés formai és tartalmi követelményei teljesültek (a szerződést írásba foglalták, tulajdonjog és a dolog birtokának átruházása megtörtént, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték), akkor abban az esetben Ön is tulajdonosa az ingatlannak, ezért elsősorban azt javaslom, hogy ügyvéd útján keresse meg a másik felet, annak érdekében, hogy próbáljanak konszenzusra jutni, és ezen megállapodásról egy ügyvéd által ellenjegyzett szerződés szülessen. Abban az esetben, ha ez sem vezetne eredményre, azt tanácsolom, hogy indítson pert a házassági közös vagyon megszüntetése iránt, a bontópert követően. (Egy perben már nem lehet!)