Kérdés: A házastársam részére szeretném a lakásunk tulajdonjogát 50%-ban ajándékozás keretében átírni. (Úgy tudom ez illetékmentes.) Jelenleg én vagyok a tulajdonos 100%- ban. Van 3 közös gyermekünk. Későbbiekben az én elhalálozásom után az öröklésnél, hogyan osztódik az ingatlan a házastársam és a 3 gyermek között? Úgy hallottam, mivel a házastársam ajándékozással szerezte az 1/2 tulajdonrészt, így mások a szabályok az öröklésnél, a gyermekeink vonatkozásában.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Kérdésének első részére válaszolva az ajándékozási szerződéssel tulajdonjogot szerző fél valóban nem fizet illetéket a tulajdonszerzéssel kapcsolatban. Az öröklés vonatkozásában örökölni végintézkedés alapján vagy törvény szerint lehet. Ha van végintézkedés, akkor az öröklés rendjét ez határozza meg. Törvényes örökös első sorban az örökhagyó gyermeke. Több gyermek fejenként egyenlő részben örököl. A 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről (Ptk.) részletesen szabályozza az öröklés rendjét. 7:58. § [Házastárs öröklése leszármazó mellett] (1) Az örökhagyó házastársát leszármazó örökös mellett megilleti: a) a holtig tartó haszonélvezeti jog az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon; és b) egy gyermekrész a hagyaték többi részéből. (2) A haszonélvezeti jog nem korlátozható, és a házastárssal szemben megváltása nem igényelhető. Az ajándékozási szerződésnek ilyeténképpen nincs kihatása az öröklésre.