Kérdés: Ajándékozási szerződést kötöttünk édesanyámmal még 2019-ben, mely értelmében rám íratta egyik ingatlanját. Akkori értéke kb. 25 millió Ft.
A szerződésben nincs kikötve, hogy osztályra bocsátható-e vagy kötelesrészt kell-e fizetni a másik örököstársnak, a testvéremnek. Ketten vagyunk testvérek. Nem volt kitagadás.  2024. év elején meghalt az édesanyám. Kérdésem, hogy a hagyatéki leltárba majd bele kell-e vezetni a nekem ajándékozott ingatlant is? Vagy kell-e bármit is fizessek a testvérem részére ez az ingatlan után? Végrendeletet nem írt anyukám. A törvényes öröklés szerint ketten vagyunk örökösök. A másik ingatlan, ami anyukám nevén volt halálakor az kb. 30 millió Ft-ot érhet piaci áron. Tanácsot kérnék, hogy mire számíthatok a hagyatéki tárgyaláson?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ha több leszármazó közösen örököl, mindegyik örököstárs köteles a hagyaték értékéhez hozzászámítani annak az ingyenes adománynak az értékét, amelyben őt az örökhagyó életében részesítette, feltéve, hogy a hozzászámítást az örökhagyó kikötötte, vagy a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a juttatást a hozzászámítás kötelezettségével adta. Ennek tükrében kell nyilatkoznia a hagyatéki eljárás során.