Kérdés: A férjemnek van egy panel lakása. 1/1 ő a tulaj, viszont az anyjának haszonélvezeti joga van rajta. A lakásból kiköltöztünk, szeretnénk eladni.  Anyós nem engedi eladni. Ettől függetlenül haszonélvezeti joggal eladhatjuk vagy kell abba is a férjem anyjának a beleegyezése? Ha eladható, milyen sajátosságai vannak egy ilyen eladásnak?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Haszonélvezeti joggal terhelt ingatlant el lehet adni. A haszonélvezet szerződéssel történő (pl. ingatlan adásvételi szerződés) megszüntetéséhez szükséges a haszonélvező hozzájárulása. Az ingatlan adásvételi szerződés sajátossága, hogy rendelkezni kell arról, hogy az ingatlan haszonélvezettel terhelten, vagy anélkül kerül-e eladásra. Amennyiben anyósa lemond a haszonélvezeti jogáról, azt megteheti ingyenesen vagy ellenérték fejében, ezt is rögzíteni szükséges a szerződésben.