Kérdés: Volt férjemmel 18 éve elváltunk. Vagyonmegosztás volt, 50-50%. A lányommal (aki már azóta új ingatlant vásárolt és elköltözött) lakott ott eddig, most egyedül lakja. Az ingatlant eddig lányom és unokám miatt nem adtam el, így ott hagytam. 18 évig volt párom és gyermekem lakta az ingatlant az unokámmal. 50-50%ban tulajdonosok vagyunk. Eddig lányom és unokám néztem, ezért nem adtam el. Ennyi idő alatt volt párom szinte le is lakta semmit nem csinált rajta. Most rokkantnyugdíjas, 50.000 Ft-ot kap, amiből magát fenntartani nem tudná (iszik, dohányzik, erre ment el minden pénze, kilenc éven át lányom fizette a rezsit és etette), így a ház veszélybe kerülne, vele együtt az én 50%-om is. Így szeretném eladni és a részem megkapni. De se eladni nem akarja, se kifizetni nem tud. Ilyenkor mit tudnék tenni, hogy a törvényileg megillető 50%-om megkaphassam?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Önök esetében a közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályok az irányadóak. A Polgári Törvénykönyv értelmében a közös tulajdon megszüntetését bármelyik fél kérheti. A dolog hasznai a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában illetik meg; ilyen arányban terhelik őket a dologgal kapcsolatos kiadások, a közös tulajdoni viszonyból eredő kötelezettségek, és ugyanilyen arányban viselik a dologban beállott kárt is. Ha olyan ingatlan közös tulajdonát kell megszüntetni, amelyben az egyik tulajdonostárs benne lakik, a bíróság őt az ingatlan elhagyására kötelezi, vagy – ha az ingatlan elhagyására kötelezés a benne lakó tulajdonostárs méltányos érdekét sérti – részére a tulajdoni hányadával arányos használati jogot alapít. A használati jog értékcsökkentő hatását az ingatlanban maradó tulajdonostársnak kell viselnie mind a magához váltás folytán fizetendő ellenértéknek, mind az árverési vételár felosztási arányának a meghatározásánál. A használati jogbíróság által meghatározott és törvény által biztosított terjedelmének jelentős túllépése esetén a bíróság a tulajdonos kérelmére a használati jogot megszünteti.