Kérdés: Egy évek óta elhagyatottan álló ingatlant (1/1 tulajdoni h.) szeretnék elbirtokolni. A ház friss tulajdoni lapja alapján a tulaj külföldre költözött, jelenleg 80 éves. Kérdéseim: Kell neki tértivevényes levelet küldenem az esetleges vásárlással kapcsolatban? A zárat lecserélhetem? A közműveket a tulaj neve alatt fizetem? A felújítás költségeit, ha az elbirtoklás megszakadna, visszakérhetem valamilyen módon (számla alapján)? Ha az elbirtoklási idő alatt feltűnik a jogutód, indíthat bármilyen eljárást ellenem, ha elhagyom az ingatlant? Kiadhatom bérbe?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az elbirtokláshoz jelenleg 10 (vagy 15 év, attól függ, hogy mikortól kezdődött) évig kell szakadatlanul birtokolnia az ingatlant majd utána, a tulajdonossal kötni kell egy megállapodást, amiben elismeri az elbirtoklást tényét is hozzájárul az Ön tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásbeli bejegyzéséhez. A másik lehetőség, hogy pert indít a tulajdonossal szemben. Ha az elbirtoklás feltételeinek megfelel akkor a törvény erejénél fogva megszerzi a tulajdonjogát az ingatlannak.  Amennyiben az ingatlant elbirtokolták, ám nem jegyezték be az ennek eredményeként keletkezett tulajdonjogot az ingatlan-nyilvántartásba, tulajdonjogára az elbirtokló nem hivatkozhat olyan személyekkel szemben, aki az ingatlan-nyilvántartás adataiban bízva ellenérték fejében tulajdont szerzett.