Kérdés: A testvérem a közöttünk fennálló közös tulajdon megszüntetését kezdeményezte. Az érintett ingatlan 3/4-ed része a testvérem, illetve 1/4-ed része az én tulajdonomban van. Az ingatlan testvérem 1/4-ed tulajdoni hányadát, valamint az én 1/4-ed tulajdoni hányadomat özvegyi jog terheli. A 2/4-ed részt édesanyánk a testvéremnek ajándékozta. Az ingatlant felbecsültettük. Az ingatlan forgalmi értékéből a testvérem levonta az idő közben általuk történt felújítás, valamint az özvegyi jog értékét. Az ezen összegek levonása utáni forgalmi érték összegének az 1/4-ed részét ajánlotta fel megváltási összegként. A kérdésem az, hogy jogos-e a fenti tételek levonása a forgalmi értékből? A felújítás az általuk történt amortizáció helyreállítása. Az ingatlan rám eső részének használatáért semmiféle bérleti díjat nem kértem, kaptam.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A leírtak alapján csak a haszonélvezeti jog ellenértékét vonhatja le. Ön pedig ún. többlethasználati díjat kérhet. Az amortizáció stb. pedig ún. bizonyítási kérdés lesz.