Kérdés: Kérdezni szeretném, hogy abban az esetben, ha 2 tulajdonosnak van 95%-a egy ingatlanban, a többi 5% további 7 (hozzávetőlegesen több, mint 50 éve elhunyt) személy nevén van, akkor a 2 többségi tulajdonos egymásnak eladhatja a tulajdon részét a többi 7 tulajdonos hozzájárulása nélkül? Nincs szükség a többi 5% tulajdonrész elbirtoklására?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a tulajdonostárs tulajdoni hányadára a többi tulajdonostársat harmadik személlyel szemben elővásárlási jog illeti meg, így amennyiben az egyik tulajdonostárs tulajdoni hányadát egy másik tulajdonostárs kívánja megvenni, abban az esetben a többi tulajdonostársat nem illeti meg az elővásárlási jog, így nincs szükség a többi tulajdoni hányad elbirtoklására sem. Fontos kiemelni, hogy a tulajdonostárs tulajdoni hányada is elbirtokolható az általános szabályok szerint – elbirtoklással akkor szerezhető meg az ingatlan tulajdonjoga, ha valaki az ingatlant 15 éven át (vagy új Ptk. 10 év) sajátjaként szakadatlanul birtokolja –, de ilyen esetben fokozottabban kell vizsgálni, hogy az elbirtokló tulajdonostárs magatartása nem sértette-e a tulajdonostársak ingatlanhoz fűződő jogait és törvényes érdekeit. Függetlenül a fentiektől: az elhunytaknak vannak örökösei, mert hagyatéki eljárás ingatlanvagyon esetében biztosan történik.