Kérdés: Van egy ingatlan, aminek 1/2 része az enyém, jelenleg lakik benne a másik tulajdonos, én el szeretnem adni, de ő nem, és nem is hajlandó engem kifizetni. Kérdésem, ha bíróságra kerül az ügy, kinek és mennyit kell per esetén fizetnie?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben a tulajdonostárs nem hajlandó eladni se kivásárolni Önt, akkor közös tulajdon megszüntetése iránti pert kezdeményezhet. A közös tulajdon megszüntetésénél van egy sorrendiség, Ön a keresetlevelében nyilatkozik, hogy melyik módon szeretné a közös tulajdon megszüntetését, ahogy az alperes is nyilatkozik majd erről. A költségekről azt kell tudni, hogy  A “pervesztes fizet” elve értelmében – eltérő törvényi rendelkezés hiányában – a pernyertes fél perköltségét a pervesztes fél téríti meg. A közös tulajdon megszüntetése iránti perekben a pernyertesség-pervesztesség megítélése tekintetében figyelembe kell venni, hogy a bíróság a felperes keresete alapján megszüntette-e a közös tulajdont, valamint azt is, hogy a megszüntetésnek melyik módját választotta. Ha a bíróság a felperes keresetének helyt adva szünteti meg a közös tulajdont, a felperes a közös tulajdon megszüntetése tekintetében pernyertesnek, az alperes pervesztesnek minősül. Ha a bíróság a keresettől eltérő módon szünteti meg a közös tulajdont, a felperes a megszüntetés módját tekintve nem minősül pernyertesnek. Ebben az esetben a pernyertesség-pervesztesség arányát a megszüntetés módjára figyelemmel kell meghatározni. Ha a bíróság teljes egészében az alperes, kérelmének megfelelően dönt, a felperes csak a megszüntetés körében tekinthető pernyertesnek, így a perköltséget a felek nyilatkozataira figyelemmel kell megosztani a felperes és az alperes között.