Kérdés: Élettársammal közös tulajdonban levő lakásban laktunk. Az élettársi kapcsolat megszűnésével megvásároltam az ő tulajdonában lévő 1/3 részt, ennek 15 éve, sajnos a földhivatalban nem lett bejegyezve a tulajdonjog. Erről a volt élettársam tudomást szerzett, hogy még mindig ő a tulajdonos, pénzszerzés céljából elajándékozta a jelenlegi férjének és bejegyezték a tulajdonjogot a részére. Kérdésem, hogy ő jogosan  ajándékozta el a részét Meddig érvényes egy adásvételi szerződés, mit lehet csinálni egy ilyen esetben?

Válasz:  Tisztelt Kérdező! Az ajándékozás nem volt jogszerű. A Polgári Törvénykönyv 5:38. § (2) szerint ingatlan tulajdonjogának átruházással való megszerzéséhez az átruházásra irányuló szerződés vagy más jogcím és erre tekintettel a tulajdonjog átruházásának az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése szükséges. Továbbá a bejegyzési elv alapján egyes jogok keletkezése, módosulása és megszűnése az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lapra történő bejegyzéssel megy végbe. Ennek okán nem került tulajdonába az ingatlan 1/3 része. Azt javaslom, forduljon ügyvédhez és konzultáljon vele a részletekről, illetve egy jövőbeni bírósági tárgyalás lehetséges kimeneteléről a körülményeket figyelembe véve.