Kérdés: A következő esettel kapcsolatban szeretnék a kérdésemre választ kapni: Az alább leírt esetben konkrétan milyen pert kell indítani és ki ellen? Adott egy ingatlan, aminek a tulajdonjogát egy (amúgy érvénytelen) árverés keretében megszerezte egy ingatlan forgalmazó cég. Ezek után (tulajdonszerzés után) a “volt” tulajdonos okiratokkal igazolta és bizonyította, hogy a másik fél (árverési vevő) visszavonhatatlanul lemondott minden követeléséről, tehát a megszerzett ingatlan tulajdonjogáról is. Ennek ellenére nem hajlandó a Földhivatal ennek tényét bejegyezni, és visszaállítani az eredeti állapotot. Konkrétan milyen pert kell indítani? Jól gondolom, hogy az árverési vevő cég ellen kell a keresetet benyújtani a bíróságra?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az eredeti állapot helyreállítását célzó érvénytelenségi pert indíthat.