Kérdés: 2000-ben megvásároltam szüleimtől egy ingatlan 1/2 részét és egy másik ingatlan 1/2 részét szintén (apai részt), egy faház állt a telken. Féltestvérem ezután megvásárolta az első ingatlan 1/2 részét édesanyám holtig tartó haszonélvezeti jogával. A másik telek 1/2 részét ajándékba adta féltestvéremnek édesanyám. Édesanyám elhunyt. A féltestvérem közölte, hogy a hagyatéki eljárásig nem engedi, hogy bejussunk az épületekbe. A másik ingatlanról a féltestvérem fia elbontotta a nyaralót és újat épített a helyére, tudtunk nélkül. Oda sem kapunk kulcsot, állítják ahhoz nincs közünk (csak az építményadót fizetjük évek óta). Így sem használni, sem eladni, vagy kiadni nem tudjuk. Nincs használati megállapodás az ingatlanokon. Kértük nyilatkozzon vételi vagy eladási szándékáról, de nem ad választ. Hogyan lehet rávenni a másik tulajdonost a megosztásra vagy eladásra, hogy jogainkat érvényesíthessük?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Jelen esetben a kérdéses ingatlanok esetében közös tulajdon áll fent az Ön féltestvérével, ezért a közös tulajdonra vonatkozó szabályok alapján a tulajdonostársak mindegyike jogosult a dolog birtoklására és használatára, e jogot azonban egyik tulajdonostárs sem gyakorolhatja a többiek jogainak és a dologhoz fűződő lényeges jogi érdekeinek sérelmére. Ebből adódóan Ön saját tulajdoni hányadával (mindkét ingatlan esetében az ingatlan tulajdonjogának 1/2 részével) jogosult rendelkezni, nem korlátozhatják ezen jogát, ebből adódóan nem tilthatják meg Önnek a belépést az ingatlanok területére. Közös tulajdon esetén a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások tekintetében (ebben az esetben ide tartozik a nyaraló lebontása is) a tulajdonostársak egyhangú döntése szükséges, mivel azonban a döntéshozatal során Önt kihagyták, ezért ez nem minősíthető jogszerűnek. Jogai érvényesítéséhez az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság előtt jogosult féltestvérével szemben, ha másképp megállapodásra nem tudnak jutni.