Kérdés: Vásárolni fogunk egy 30 M értékű ingatlant a lányom nevére, ő 16 éves. Én leszek a haszonélvező, 46 vagyok. 18 éves koráig lennék a haszonélvező, tehát 2 évre.
Kérdéseink:
1. Hogyan alakulnak a vagyonszerzési illetékek, ő a 30 M után fizet illetéket én pedig a 2 évre számolt vagyonrészem után? Vagy a 30M Ft-ból levonják az én vagyonrészem és azután fizet?
2. Kell külön ajándékozásról írjunk valamit vagy csak egyszerűen megvásárolom a pénzemből az ő nevére az ingatlant? Ez ugye illetékmentes?
3. 18 éves korára automatikusan megszűnik a haszonélvezetem vagy kell valamit papírozni? Ekkor újra fizet a lányom illetéket az én vagyonrészem után?
4. Az ingatlant ki szeretnénk adni pár évre, határozott idejű haszonélvezeti joggal is intézhetem én a kiadást, írhatok alá vagy ehhez holtig tartó haszonélvezeti jog kell?

Válasz:
1. A haszonélvező a haszonélvezet értéke után, a tulajdonszerző pedig az ingatlan forgalmi értéke után fizet illetéket. Határozott idejű haszonélvezet esetén az egyévi értéket az illetéktörvényben meghatározott évekkel kell meghatározni. A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke – ha a törvény másként nem rendelkezik – a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 4 százalék. Javaslom, hogy ebben a kérdésben forduljon az ingatlan adásvételi szerződést szerkesztő ügyvédhez.
2. Célszerű ajándékozási szerződést kötni. Abban az esetben élvez illetékmentességet, ha annak valamely feltétele fennáll pl. egyenesági rokonok egymás közötti ingatlan adásvétele esetén. Javaslom, hogy ebben a kérdésben forduljon az ingatlan adásvételi szerződést szerkesztő ügyvédhez.
3. A határozott idő leteltével a haszonélvezet megszűnik, nem kell újból illetéket fizetni.
4. Amennyiben akkor még haszonélvező, úgy kiadhatja a lakást.