Kérdés: Szeretném megkérdezni, hogy létezik-e olyan speciális eset, mely alapján (ikerház esetén) padlásfeljárati szolgalmi jogot jegyeznek be a szomszéd telkén keresztül megközelíthető, ám de alapterületileg hozzám tartozó saját ingatlanra?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A szolgalom körét a Ptk. nem határozza meg, hanem példálózó jelleggel sorolja fel azokat az eseteket, amelyek céljából szolgalmat lehet létesíteni, így különösen átjárás, vízellátás, vízelvezetés, pince létesítése, vezetékoszlopok elhelyezése, épület megtámasztása céljára. Amennyiben az Ön által megnevezett padlásfeljárati szolgalom az ingatlan rendeltetésszerű használatához szükséges, úgy helye lehet szolgalom alapításának.