Kérdés: Olyan kérdésem lenne Ön felé, hogy egy nem ügyvéd előtt kötött átvételi elismervényt fel lehet használni, mint ingatlan foglalót? Papíron vevő-eladó adatai (neve, anyja neve  lakcíme), illetve az összeg, amit átadott, és az mellé írva, hogy ingatlan ügylet kapcsán, mint foglaló. Ez 2 tanúval.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A foglaló megfizetéséről készül az átvételi elismervény. Bizonyító erővel abban az esetben rendelkezik, ha tartalmilag és alakilag is megfelel a követelményeknek (eladó és a vevő személyes adatai, foglaló összege, az ingatlan helyrajzi száma, címe, két tanú megfelelően).