Kérdés: Állásfoglalását kérném a következő jogesettel kapcsolatban: A  nyíregyházi járásbíróság 2015. április 8-án kelt ítéletében több pénztartozás és kamatok megfizetésére kötelezte a felpereseket, melyek a törvényszék 2016.03.07-én kelt végzésével jogerőssé váltak. A felperes 2016.08.21-én ezeknek a tartozások ellenértékeként megfizetett 648 015 Ft-ot. Ezt követően – tekintettel arra, hogy a tulajdonjoga bejegyzését a bíróság a megváltási ár megfizetéséhez kötötte /1-es tétel/ – kérte a tulajdonjoga bejegyzéséhez a megváltási ár megfizetésének az igazolását, melyet megtagadtam. Ennek indokaként hivatkoztam arra, hogy az általa megfizetett összeg nem elég a részemre megítélt összes tartozás kiegyenlítésére. Felhívtam a figyelmét arra, hogy az eltérés vélhetően a kamatszámításából adódig. Kértem a kamatfizetés számszaki levezetésének a megküldését, melyet 2017. május 9-én megtagadott. Miután megküldtem a kamatszámítást, hosszas vita után…

Válasz: Tisztelt Kérdező! Érdemi válasz adására információ hiányában nincs lehetőség. Azt javaslom, küldjön egy új levelet, amelyben részletesen leírja a problémáját és a kérdést, amire szeretne választ kapni.