Kérdés: Az alábbi kérdésben szeretnék tájékozódni: 3 lakásos társasházban 5 fő th. taggal. Van alapító okirat, de nincs SZMSZ, közös képviselő és bizottságok, nincs bankszámla és közös vagyon sem. Voltak már egyéb perek, de a th. tagok és nem maga a th. ellen.  A törvényszék egyik ítélete szerint a PP. közös tulajdon, a másik ügyben a th. törvény szerint kell működni. Az ítéletek is e hozzáállás szerint születtek. Az egyik házaspár (2 fő) a 2021-es th. közgyűlés (amit 3 fő hívott össze) összes határozata ellen keresetet adott be úgy, hogy arról a th. tagoknak csak akkor lett tudomása, amikor a per végén ügyvédjük felszólította őket a 321 ezer forintos perköltség tulajdonarányos megfizetésére. A többséget a perben “ügygondnok” képviselte, a tudomásuk nélkül. Az ítéletben a vesztes alperes a társasház. Kérdésem, mi itt a helyzet? Kinek kell fizetnie az ítélet szerinti perköltséget? Magánszemélyeknek? Ha igen, elég egy ügyvédi felszólítás, vagy a várható végrehajtás?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Jelen esetben az alperesnek kell fizetnie a perköltséget, tehát a társasháznak. Akár végrehajtásra is sor kerülhet.