Kérdés: Eladtuk családi házunkat, aminek haszonélvezője voltam, az érte kapott pénzen vásárolhatok-e saját tulajdonú házas ingatlant? Kell-e illetéket fizetnem? A fiam volt a tulajdonos, a tulajdonjogáért kapott pénzen vásárolhat-e saját tulajdonú lakást? És erre kaphatok-e haszonélvezeti jogot? A fiamnak kell-e illetéket fizetni, mert a tulajdonjogáért kapott pénz nem elegendő a lakásvásárlásra? Ha a fiammal közösen leszünk a házas ingatlanon tulajdonosok, de most vesszük meg, kérhetünk-e és kaphatunk-e a 3 milliós felújítási támogatást? Válaszukat és a fáradozásukat nagyon köszönöm. Nagyon nagy segítség lenne, ha kapnék útmutatást. Ha ez a megoldás nem járható, a fiam vásárolhat-e lakást, miután mi családi házat adtunk el. Van-e megkötés a vásárolandó ingatlanra vonatkozóan?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ingatlannak visszteher mellett történő megszerzése visszterhes vagyonátruházási illeték alá esik. A visszterhes vagyonszerzéssel egyidejűleg alapított, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezet, használat esetében a tulajdonszerző a haszonélvezet, használat értékével csökkentett forgalmi érték után fizeti a visszterhes vagyonátruházási illetéket, a haszonélvező, használó pedig a haszonélvezet, használat számított értéke után fizeti a szerzés jogcímének megfelelő vagyonszerzési illetéket. Lakásfelújítási támogatás igénylésének több feltétele is van, ezért a kérdés ezen részére, érdemi választ nem tudok adni, javaslom hogy keressen fel hitelintézetet ezzel a kérdésével. Haszonélvezeti jog létrejöttéhez az erre irányuló szerződésen vagy más jogcímen felül a dolog birtokának átruházása; az ingatlanon vagy ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogon alapított haszonélvezeti jog esetén a haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése szükséges. Az Ön fia vásárolhat ingatlant a közös családi ház eladását követően.