Kérdés: Vásároltam egy összkomfortos ingatlant, de fizetés után, a birtokbavételkor kiderült, hogy az eladónak nincs érvényes szerződése az áramszolgáltatóval, sőt mi több, az óra nem felel meg a jelenlegi szabványoknak (és a házban sem lehetne, valószínűleg lekapcsolás után itt hagyta a szolgáltató, az új tulaj pedig illegálisan újra rákötött az órára), ezért új bekötésként tudok csak szerződni a szolgáltatóval egyszerű átírás helyett. A kérdésem az lenne, hogy járhat-e az alábbiakért bármiféle kártérítés nekem: A házban hivatalosan nem is volt áram, így ha jól tudom nem számított összkomfortosnak és a vételár ezt nem tükrözte. Mindenképp bővítettem volna a villanyórát, de így az új bekötés díját is ki kellett fizetnem. 2 hónapon (ügyintézés) keresztül tulajdonképpen önhibámon kívül loptam az áramot. A szerződésben erről nem esett szó. Az ingatlaniroda és az eladó semmilyen formában nem tájékoztatott.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A szavatossági igények szempontjából az eladó hibás teljesítését mint szerződésszegést kell vizsgálni. Ennek az alapesete ha az ingatlan alkalmatlan a céljára vagyis nem felel meg a rendeltetésszerű használatra, ez az eset az Ön által leírtak alapján nem áll fent. A  vevőnek kötelessége a birtokbaadás után a közműszolgáltatónál bejelenteni a fogyasztói változást és már ott kiderültek volna a fent leírt problémák, hogy nincs fennálló szerződés az áramszolgáltatóval. Pontosabb, korrektebb válaszhoz ismerni kellene az Önök között létrejött adásvételi szerződés tartalmát is.