Kérdés: Meddig és milyen iratokat kell megőrizni az elhunyt után?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A válasz nagyban függ attól, megtörtént-e már a halotti anyakönyvi kivonat beszerzése, volt-e az elhunytnak ingatlantulajdona, jövedelme, tartozása stb. Halotti anyakönyvi kivonathoz szükséges az elhunyt születési anyakönyvi kivonata, családi állapotát igazoló dokumentum, halott-vizsgálati bizonyítvány, az elhunyt személyi igazolványa, illetve lakcímkártyája, ezeket az iratokat tehát a halotti anyakönyvi kivonat beszerzéséig legalább érdemes megtartani. A többi irat sorsa azok a halott életében betöltött relevanciájuktól függ.