Kérdés: Ha 2 hónapot nem megyek iskolába, mi történhet? Mivel szeptembertől kezdődik, de én októberben leszek 16. De el sem szeretném már kezdeni.

Válasz: Tisztelt  Kérdező! Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a 16. életévét betölti.
Szabálysértést követ el és pénzbírsággal is büntethető az a szülő, akinek a szülői felügyelete alatt álló gyermeke ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanítási óráról, illetve foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt.