Kérdés: 1986-tól van munkaviszonyom, akkortól dolgozom. 2006-ban megszereztem az informatika tanári diplomát. 2008. januárjától egy egyházi fenntartású iskolában voltam rendszergazda. 2009-ben megszereztem az egyetemi diplomámat, mint informatika tanár. A pedagógus életpályamodell bevezetése után besoroltak a ped I. fizetési fokozatba. Távozásomkor a Ped. I 11-es kategóriában voltam. 2021. szeptember 1-jén váltottam, egy állami fenntartású iskolába kerültem, ugyancsak rendszergazda munkakörbe. A tankerület elkészítette a kinevezésemet. Meglepetésemre gyakornoki besorolást kaptam. Most várom a hivatalos indoklásukat a kinevezésemhez. Tudtommal, aki 2015. szeptember 1. előtt már NOKS (Oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő) munkakörben dolgozott két évet, azt átsorolják a ped. I fokozatba, mint előző munkahelyem meg is tette. Szerintem az, hogy munkahelyet változtattam, nem indokolja, hogy gyakornoki fokozatba soroljanak. Mit lehet ilyenkor tenni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak alapján pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel és szakképzettséggel vagy szakképesítéssel, valamint két évnél, osztatlan tanárképzésben végzett pedagógus esetében egy évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógust gyakornok fokozatba kell besorolni, kivéve abban az esetben, ha korábban már ennél magasabb fokozatba való besorolásra jogosultságot szerzett. A gyakornok számára a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor, vagy a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá történő átkerülés esedékességének időpontjában a kinevezésben, munkaszerződésben két, osztatlan tanárképzésben végzett pedagógus esetében egy év gyakornoki idő kikötése kötelező. Adott esetben a kérdés pontos megválaszolásához ismernem kellene a kinevezések/munkaszerződések pontos tartalmát és az ügy további körülményeit. Javaslom, hogy mindenekelőtt személyesen konzultáljon munkáltatójával.